Přestup žáků

Nejčastějším důvodem pro přestup žáka bývá:

  • změna bydliště
  • přestup z malotřídní vesnické školy
  • ukončení individuálního vzdělávání (domácí vzdělávání)

 

Přechod do jiného prostředí za novými spolužáky není pro každého snadný. Snažíme se tento krok do neznáma dětem co nejvíce usnadnit.

  • Doporučujeme před přestupem na naši školu využít nabídky kroužků při školním sportovním klubu a placených kroužků naší školy. Zde se děti neformálně seznámí při společné aktivitě a poznají školu i učitele.
  • O prázdninách organizujeme Active English Week. Týdenní příměstský tábor s výukou angličtiny těsně před zahájením školního roku.
  • V šestém ročníku pořádáme v září týdenní adaptační pobyt, který je zaměřený na stmelení kolektivu (Stmelovačka, pro nás hračka).
  • Děti z okolních obcí dáváme přednostně do stejné třídy. Jsou si tak navzájem oporou.
  • Ve výuce komplikace nenastávají. Žáci z okolních malotřídních škol přicházejí dobře připravené. Případné rozdíly rychle vyrovnávají.

 

Jak postupovat při žádosti o přestup?

Pokud žák přestupuje v průběhu roku, je nutné nejprve kontaktovat někoho z vedení školy (viz kontakty). Informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo, a domluvte si termín schůzky či nezávazné prohlídky školy. Na schůzku s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Na co nezapomenout?

Předchozí škole je potřeba vrátit zapůjčené učebnice, případně pomůcky a uhradit veškeré závazky, které souvisí s docházkou.

Naše škola odešle na předchozí školu rozhodnutí o přestupu a vyžádá si výpis ze školní matriky. Zákonní zástupci o vydání povinné dokumentace žáka nežádají.