Poradenství

Ve školním roce 2021/2022 se v rámci poradenské činnosti naší školy můžete obracet na:
1. Výchovnou poradkyni Mgr. Janu Doubkovou
2. Školního etopeda a sociálního pedagoga Mgr. Jana Součka
3. Speciálního pedagoga Mgr. Evu Součkovou
4. Preventistu sociálně-patologických jevů Mgr. Davida Horkého