Školní družina

Základní údaje o školní družině ZŠ Na Ostrově ve školním roce 2023 - 2024.

Přihláška do školní družiny ke stažení zde.

Provoz školní družiny:

  • Ráno od 6.00 hodin (ve škole - boční vchod, zvonek "Ranní družina").

Žáci mohou do ranní ŠD přicházet do 7.20 hodin. Po této době už nebudou do školy vpuštěni a vyčkají do zvonění a otevření školy v 7.35 hodin. Ranní družina je též podmíněna přihláškou a poplatkem.

  • Odpoledne do 16.45 hodin (objekt ŠD Na Ptákách), děti si po ukončení výuky od vyučujících přebírá vychovatelka v suterénu školy.

Do školní družiny se přihlašují děti 1. a 2. tříd. Žáci 3. tříd mohou podat přihlášku do školního klubu.
Děti, které se ŠD docházejí pouze do školní jídelny, se musí do školní družiny též přihlásit a zaplatit poplatek.
 

Poplatky:
Poplatky za školní družinu činí 500,- Kč na pololetí (100,-Kč/měsíc).
Podrobnosti o platbě (číslo účtu apod.) se každému rodiči zobrazí individuálně v Edookitu jeho dítěte. 
Rodiče vyčkají na výzvu k platbě, která jim bude zaslaná Edookitem.
Platí se pololetně - I. pololetí nejpozději do 11. září, II. pololetí nejpozději do 12. ledna.
Při nezaplacení poplatku do uvedeného data bude žák ze ŠD /ŠK vyloučen.

Dobrovolný příspěvek:
Dobrovolný příspěvek rodičů na akce ŠD činí 150,- Kč na celý školní rok.
Bude použit na akce (karneval, besídka,dětský den, ….) + na spotřební materiál pro děti (čtvrtky, barevné papíry, pastelky, tužky, vodovky, tempery, ad, ).
Příspěvek bude vybírán v měsíci září vychovatelkou příslušného oddělení, které dítě navštěvuje.

Obědy:
Obědy si rodiče platí a odhlašují sami ve školní jídelně, nutno zakoupit čip v hodnotě 130,- Kč, který děti nosí u sebe.

Co s sebou do ŠD?
Jsou potřeba ještě jedny přezůvky do školní družiny, které mají děti v sáčku (nejlépe látkový, prosíme ne igelitové tašky), dle období převlečení na zahradu (tepláky, kraťasy, triko, mikinu, popř. obuv).
Všechna oddělení pracují podle svých týdenních skladeb zaměstnání a řídí se vnitřním řádem ŠD. 
Vnitřní řád ŠD při ZŠ Na Ostrově je vyvěšen ve školní družině na nástěnce nebo si jej můžete stáhnout zde.

Bližší informace: tel. do školní družiny 491 812 107.

V letošním školním roce se budou dětem věnovat paní vychovatelky:
Veronika Jirmanová, Lenka Mráziková, Jarmila Ondruchová, Markéta Zapadlová a vedoucí vychovatelka Jana Veselá.
Kroužky bude vést také Lenka Halašová.

Zájmové útvary školní družiny

Školní družina realizuje svou činnost formou odpočinkových, zájmových a rekreačních činností.

Ranní družina je určena dětem řádně přihlášených do ŠD/ŠK. Tam je zařazována klidná, nenáročná činnost odpočinkového zaměření, která probíhá spíše individuální formou. 

Zájmové kroužky při školní družině budou upřesněny během měsíce září.

Kroužky začínají první týden v říjnu.

Během školního roku čeká děti řada akcí:
Např. Halloween, Mikulášská besídka s nadílkou, karneval, Rej čarodějnic (30. duben), Námořnický den, návštěva dětského filmového představení v CineStar Hradec Králové atd.

Činnnost školní družiny se řídí vnitřním řádem ŠD.

Galerie obrázků

Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina
Školní družina

Přiložené soubory

vnitrni_rad_sd_od_1_9_2022.pdf (PDF,487 kilobajtů)
prihlaska_do_skolni_druziny_a_skolniho_klubu.pdf (PDF,346 kilobajtů)