Kontakty

Telefonní číslo školy: 491 812 474, 491 811 906
Po zadání tohoto čísla můžete volit příslušnou klapku do určité místnosti:

Místní telefonní seznam

Ředitelna - Mgr. David Horký (ředitel školy) 201
Kancelář zástupců - Mgr. Jana Kalandrová (zástupkyně ředitele) 214
Kancelář zástupců - Mgr. Pavel Koudelka (zástupce ředitele) 264
Kancelář 1. patro - Hana Balažovičová (hospodářka školy) 202
Kancelář 1. patro - Jitka Rumplesová (mzdová účetní) 252
Sborovna 1. stupně 107
Sborovna 2. stupně 207
Kabinet fyziky 312
Kabinet anglického jazyka 360
Kabinet českého jazyka 353
Školní klub 505
Školní družina ranní - v budově školy 504
Školní družina odpolední - ve vile Na Ptákách  491 812 107
Kancelář školního etopeda, sociálního pedagoga a speciálního pedagoga 156
Kabinet tělesné výchovy 506
Třída 2.C v budově školní družiny (p. uč. Milan Morávek) 491 812 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresář užitečných kontaktů pro žáky i rodiče v krizových situacích

Linka bezpečí dětí a mládeže
https://www.linkabezpeci.cz
Provoz nonstop
Pro děti a mládež - tel.116 111 
Pro rodiče – tel. 606 021 021

Linka důvěry
Hradec Králové, tel. 495 273 259

Linka důvěry Dětského krizového centra
http://www.ditekrize.cz/
Pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané 
tel. nonstop 241 484 149

Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
Zelená linka – tel. 800 111 113

Oddělení sociálně právní ochrany a prevence
MěÚ Náchod, Masarykovo nám. 40, tel. 491 405 437

Centrum duševního zdraví
Elišky Krásnohorské 872, Náchod
MUDr. Martin Správka, dětská ambulance, Jaroměř tel. 491 813 120
MUDr. Martin Správka, dětská ambulance, Náchod tel. 491 423 342
MUDr. Dostál, ambulance pro dospělé, tel. 491 427 150

Středisko výchovné péče NÁVRAT
Nerudova 104/63 500 02, Hradec Králové. tel.: 739 401 363
svpnavrat@gmail.com                                

Středisko výchovné péče KOMPAS
Smiřických 1237, Náchod, tel. 606 133 163
svp.kompas@tiscali.cz

ARCHA – Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Čechova 342, Náchod, tel. 491 427 818

ADRA – Pyramida pomoci a rozvoje
Poradna pro oběti násilí a trestných činů
Tř. E. Beneše 575, Hradec Králové, tel.495 262 214

Dona linka
Linka pomoci obětem domácího násilí (nepřetržitý provoz)
tel. 251 511 313

Kontaktní centrum o.s. Laxus pro uživatele drog
Pospíšilova 698, Hradec Králové, tel. 495 513 977

Milíčův dům
Havlíčkova 14, Jaroměř, tel. 491 815 169 

Centrum rodinné terapie
MUDr. Ivo Kunst
Dlouhá 104, Hradec Králové, tel. 495 510 527

Psychiatr MUDR. Anna Hanušová
Fakultní nemocnice Hradec Králové, ambulance Psychiatrie pro děti a mladistvé, tel. 495 833 746

Sv. ANNA – domov pro matky s dětmi
Borská 616, Náchod, tel. 491 427 746

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Mgr. Ludmila Moravcová
Hálkova 432, Náchod, tel. 491 426 128

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
tř.E. Beneše 1747, Hradec Králové, tel. 495 265 015