Vzdělávání na Ostrově

Období po roce 2004 je obdobím uplatňování nových strategií ve vzdělávání. Tvorba a následná realizace školního vzdělávacího programu vyžaduje intenzivní a úzkou spolupráci kantorů. Znamená i to, že pro rozvoj školy a zkvalitňování vzdělávání a výchovy musí mít škola kvalitní a kvalifikované osobnosti, kantory s velkým K.

Osobnostmi školy, které nesou na svých bedrech rozkvět svých "oborů", jsou vedoucí metodických sdružení. Kromě vlastní pedagogické činnosti pracují jako rádci a mentoři pro své kolegy a poradci ředitele školy. A právě tyto lidi jsme požádali, aby na webu školy představili svěřené vzdělávací oblasti, aby vysvětlili jak učíme, proč právě tak, čeho jsme již dosáhli, kam směřujeme - zkrátka představit naši práci a práci našich žáků všem, které to zajímá.

 

 

A výsledky naší práce?

Poctivá každodenní práce učitelů a dětí ZŠ Na Ostrově přináší sladké ovoce. Ve výuce, výchově i mimoškolních aktivitách si každoročně mnohokrát ověřujeme kvalitu školního vzdělávacího programu "Ostrov porozumění", správnost nastavených cílů a strategií.

Vlastní práce se obtížně chválí. Dáme tedy slovo jiným. Představíme úspěchy našich žáků a učitelů v celorepublikových srovnávacích testech SCIO. A i když se omezíme pouze na předchozí školní rok, je toho víc než dost. Posuďte sami...

 

 

Galerie obrázků

Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově
Vzdělávání na Ostrově