Slavnostní rozloučení s absolventy 9. tříd

Autor: Vedení školy, zveřejněno: 20.6.2022


Vážení rodiče,

pamatujete se na 1. září 2013, kdy jste přišli se svými malými prvňáčky do zasedací síně naší školy? Tehdy jsme je slavnostně přivítali mezi Ostrováky a čekala je společně s Vámi dlouhá "plavba" školními léty.  Uplynulo devět let, z malých dětí jsou dospívající mladí lidé, kteří svůj "Ostrov" opouštějí. A my Vás opět zveme do zasedací síně školy, tentokrát na slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku, které proběhne ve čtvrtek 30. 6. 2019 od 9.00 hodin.